Lista rankingowa

  • Drukuj

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż lista rankingowa wniosków osób ubiegających się o stypendium w ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” opublikowana zostanie na stronie internetowej Projektu po 15 grudnia br. Obejmie ona Wnioski, poprawne pod względem formalnym i merytorycznym, uszeregowane malejąco zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję Stypendialną i zaakceptowaną przez Regionalny Komitet Sterujący ds. RSI.