Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którą otrzymaliśmy 5 grudnia 2012 roku, wsparcie stypendialne wypłacane w ramach Działania 8.2 PO KL nie kumuluje się z pomocą materialną wypłacaną doktorantowi w formie stypendium socjalnego, zapomogi lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na odmienny cel udzielanej pomocy. W związku z tym, wymienione powyżej stypendia nie będą odliczane od wysokości stypendium otrzymanego w ramach programu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”.