Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Lista Stypendystów

Szanowni Państwo,

W zakładce poniżej opublikowana została lista stypendystów projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” oraz lista rezerwowa.  Stypendium przyznano 89 Doktorantom i zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL wyjściowa kwota stypendium (trzy tysiące złotych), została pomniejszona o inne stypendia finansowane ze źródeł EFS i/lub ze środków publicznych innych niż EFS otrzymane w ramach realizacji pracy doktorskiej w okresie trwania projektu tak, by Stypendysta otrzymywał za miesiąc kwotę stypendium wynoszącą nie więcej niż 3000 zł. Pragniemy także poinformować, że wysokość II transzy stypendium będzie weryfikowana przed jej wypłaceniem. Przypominamy także, że wszyscy Stypendyści są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania Organizatora projektu o wszelkich zmianach w ilości i wysokości uzyskiwanego wsparcia stypendialnego z innych źródeł. 

Podpisywanie umów nastąpi w dniach 4-5 lutego 2013 roku, w godzinach 11-14, w siedzibie Instytutu przy ulicy Tuwima 10, sala nr 5. Proszę o osobiste przybycie z dowodem osobistym.

Lista stypendystów