Instytut w gronie laureatów konkursu "AMBASADOR EFS 2013"

  • Drukuj

Podczas wczorajszej konferencji podsumowującej wdrażanie PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2013 pt.: "EFS przyszłością regionu w perspektywie finansowej 2014-2020", Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN znalazł się w gronie laureatów konkursu "AMBASADOR EFS", jako instytucja wzorcowo realizująca projekt "DrINNO 3. Stypendia doktoranckie", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie gratulujemy!