Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Sprawozdanie półroczne

Szanowni Stypendyści,

Sprawozdania półroczne z postępów w realizacji pracy doktorskiej, wykonywanej w ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”,  prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu z dopiskiem „Dr INNO 3” (liczy się data stempla pocztowego) lub drogą mailową (skan z podpisami) lub też złożyć osobiście w dniu 10 kwietnia 2013r. w godz. 10-15 w siedzibie Instytutu, pok. 5.

 Sprawozdanie DrINNO 3

 Poniżej zamieszczamy także harmonogram z postępu rzeczowego uczestników projektu.

Harmonogram