Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Centrum Kompetencji Seed i Start-up - Centrum Kompetencji Seed i Start-up

25 października 2013r.w Olsztynie odbyło się oficjalne otwarcie innowacyjnego w skali regionu Warmii i Mazur Centrum Kompetencji Seed i Start-up, które powstało w ramach projektu „PI Innowacje Przyszłością Regionu”.

„Centrum to przestrzeń, w której będziemy chcieli skupić doświadczenia i kompetencje ekspertów, menadżerów którzy od wielu lat zajmują się inwestowaniem w innowacyjne pomysły, tworzeniem nowych podmiotów celowych, w których rozwijane są najnowocześniejsze technologie i prowadzone są projekty zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych, prac badawczych i rozwoju nowych technologii.” - Maciej Witkowski Prezes Zarządu Fundacji „Nowe Media”,
„W etapie testowania zapraszamy do Centrum 100 osób czy zespołów ze środowiska akademickiego Warmii i Mazur i oferujemy im bezpłatną i kompleksową pomoc w zakresie analizy Due Diligance. Analiza Due Diligance jest to nic innego jak wstępna weryfikacja potencjału komercjalizacyjnego proponowanego pomysłu” – Maciej Kubisty Kierownik Projektu. 

Więcej informacji na temat funkcjonowania Centrum Kompetencji Seed i Start-up oraz o samym projekcie „ PI Innowacje Przyszłością Regionu” znajdziecie Państwo na stroniewww.ipr.fnm.pl