Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Nabór ekspertów do udziału w pracach Komisji Stypendialnej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 Zaprasza pracowników naukowych do udziału w pracach Komisji Stypendialnej w ramach realizacji projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”

 

O wpis na listę Ekspertów może ubiegać się osoba, która spełnia niżej wymienione warunki:

 1)  posiada minimum stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauki, w ramach której realizowana jest praca badawcza zgłoszona przez Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie stypendium;

2)  posiada wiedzę niezbędną do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”;

3)  posiada wiedzę w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 Członkowie Komisji Stypendialnej otrzymają wynagrodzenie za dokonaną ocenę merytoryczną przydzielonych im wniosków. Ocenie będą podlegały wnioski z następujących dyscyplin naukowych: agronomia, biologia, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria i ochrona środowiska, kształtowanie środowiska, matematyka, melioracje wodne, nauki leśne, nauki weterynaryjne, ogrodnictwo, rybactwo, technologia rolnicza, technologia żywności i żywienia, zootechnika.

 Ocena doktorantów będzie się odbywała na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” (dostępny na stronie internetowej www.drinno3.pan.olsztyn.pl).

Zgodnie z Regulaminem projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”, jego celem jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez przyznanie stypendiów doktoranckich i udzielenie wsparcia towarzyszącego osobom realizującym prace badawcze w dziedzinach i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych zgodnych z RSI województwa warmińsko-mazurskiego. Strategiczne branże gospodarki zgodne z RSI województwa warmińsko-mazurskiego mieszczą się w ramach budowania innowacyjnej specjalizacji regionalnej tj: spożywczej, meblarskiej, ICT (technologie informatyczne i komunikacyjne) i turystycznej.

Planowany termin oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów to II połowa października - 16 listopada 2012 (lub 27 XI – ocena uzupełniająca). Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w pracach Komisji Stypendialnej projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” prosimy o wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa, znajdującego się w zakładce DOKUMENTY i przesłanie go do dnia 5 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ewentualnie faksem na nr: 089 5240124, lub pocztą na adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 (decyduje termin doręczenia do siedziby Instytutu); w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej lub tel. 691 965 919 (Pani mgr Bogumiła Rudnicka – sekretarz projektu; Pani dr Joanna Honke – asystent sekretarza projektu – w dni robocze w godzinach 11-15).